Start Hjälp Åter
Vårdvalsberedningen 2020-10-15
Dagordning
  Hälsovalsberedningen_2020-10-15_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Regionfullmäktiges beslutsärende
2 Ersättningsnivåer Avtal Hälsoval Dalarna 2021