Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens personalutskott 2020-10-14
Dagordning
  Regionstyrelsens personalutskott_2020-10-14_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Regionstyrelsens beslutsärenden
3 Revidering och förlängning av personalpolitiska handlingsprogrammet
4 Justering av arvodesreglemente
Personalutskottets beslutsärenden
5 Översyn av prioritetsordning av APL-platser
6 Redovisning av utredningsuppdrag: Översyn av praktikplatsersättning i VFU