Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2020-10-09
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2020-10-09_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Tandvårdsnämndens beslutsärenden
4 Ny tandvårdstaxa för Folktandvården Dalarna 2021
5 Utredning om mobil klinik i tandvården
6 Verksamhetsplanering 2021-2023 inkl. budget 2021
7 Tandvårdsnämndens plan för intern styrning och kontroll 2021
8 Förändring i förfrågningsunderlaget för Valfrihetssystem inom barn- och ungdomstandvård enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)