Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-10-08
Dagordning
  2020_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Närvarorätt för politiska sekreterare
2 Beslut om deltagande på distans
3 Information
4 Dialogärende - Investeringar
Anmälningsärenden
5 Delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
7 Plan för säkerställande av akutoperativa och tidskritiska operationer vid AN/OP/IVA
8 Plan för hantering av uppskjuten vård
9 Verksamhetsplan och budget Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021
10 Verksamhetsplan och budget 2021 för Hörsel och Syn Region Dalarna
11 Internkontrollplan Hälso- och sjukvård Dalarna 2021
12 Internkontrollplan Hörsel och Syn 2021
13 Drift av utbyggnad hus 09 vid Falu lasarett
14 Återkoppling av uppdraget "Utred ambulanssjukvården med bedömningsbil, helikopter, IVPA, första hjälpen-larm och PRIO1-verksamhet
15 Drift av fastighet Malung-Sälen Västra Långstrand 12:5 i Malung-Sälen kommun, den nya ambulansstationen.
16 Svar på remiss från Socialstyrelsen: Förslag till föreskrifter (HSLF-FS xxx) om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2021
17 Svar på remiss: Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2020:xx) om on-linetillverkning och hantering av substitutionsvätskor (dialysföreskrifter)
18 Svar på remiss av betänkandet Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36)
19 Vårdval (LOV) inom specialiserade barn-och ungdomspsykiatrin
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
20 Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion från den 1 januari 2021 och tillsvidare