Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2020-10-07
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2020-10-07_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
Fastighetsnämndens beslutsärenden
4 Verksamhetsplan 2021
5 Budget 2021
6 Internkontrollplan för Regionfastigheter 2021
7 Mix av miljömärkt el inför 2021
8 Godkännande av förslagshandling, Falu lasarett, hus 19, uppdatering av infrastruktur
Regionfullmäktiges beslutsärenden
9 Mora lasarett, nybyggnation av lokaler för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), godkännande av VBL
10 Mora lasarett, nybyggnation av lokaler för Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), godkännande av VBL