Start Hjälp Åter
Kostnämnden 2020-10-02
Dagordning
  Kostnämnden_2020-10-02_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Kostnämndens beslutsärenden
4 Regionservice budget 2021- Kostnämnden
5 Internkontrollplan 2021 - Kostnämnden
6 Verksamhetsplan 2021 - Kostnämnden
7 Kompletterande beslut avseende avveckling mottagningskök