Start Hjälp Åter
Servicenämnden 2020-10-01
Dagordning
  Servicenämnden_2020-10-01_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Servicenämndens beslutsärenden
4 Regionservice budget 2021
5 Verksamhetsplan 2021 - Servicenämnden
6 Förslag till åtgärder för att uppnå budget i balans
7 Internkontrollplan Regionservice 2021
8 Förslag på nyckeltal för klimatsmarta livsmedel
9 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) och Matts Hammarqvist (V): Minska köttkonsumtionen i regionens verksamheter med 25 procent