Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2020-10-01
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2020-10-01_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden
5 Sammanträdesplan Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2021
6 Verksamhetsplan Hjälpmedel Dalarna
7 Hjälpmedelsnämnden Dalarnas budget 2021 kopplat till verksamhetsplan 2021
8 Internkontrollplan Hjälpmedel Dalarna