Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-22
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2020-09-22_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Närvarorätt för politiska sekreterare
3 Information
Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
5 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
6 Svar på remiss från Socialstyrelsen - Avancerad invasiv diagnostik och behandling vid primär skleroserande kolangit (PSC)
7 Svar på remiss från Socialstyrelsen - Binjurebarkscancer
8 Svar på remiss från Socialstyrelsen - Feokromocytom och abdominella paragongliom
9 Svar på remiss från Socialstyrelsen - Fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer
10 Svar på remiss från Socialstyrelsen - Huvud- och halsparagangliom
11 Svar på remiss från Socialstyrelsen - Intensivvård där levertransplantation kan vara indicerat (IVA)
12 Svar på remiss från Socialstyrelsen - Könsdysfori
13 Svar på remiss från Socialstyrelsen - Neuroendokrina tumörer i buken
14 Svar på remiss från Socialstyrelsen - Neuromuskulära sjukdomar
15 Svar på remiss från Socialstyrelsen - Osteogenisis imperfecta
16 Svar på remiss från Socialstyrelsen - Svårbehandlade ätstörningar
17 Svar på remiss från Socialstyrelsen - Svårbehandlat självskadebeteende
18 Svar på remiss från Socialstyrelsen - Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS)
19 Svar på remiss från Socialstyrelsen - förslag till upphävande av föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Dnr 4.1-16597/2020, Svar senast 2 oktober 2020
20 Svar på remiss från Socialdepartementet - God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)
21 Återkoppling av uppdraget "Utred ambulanssjukvården med bedömningsbil, helikopter, IVPA, första hjälpen-larm och PRIO1-verksamhet"
22 Återkoppling av uppdraget "Utredning om ändrade rutiner och arbetssätt för vårdlotsarna"
23 Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
24 Nybyggnation Barn- och ungdomspsykiatrin, Mora
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
25 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V): Förhindra gräddfiler i vården!