Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2020-09-21
Dagordning
  Regionstyrelsen_2020-09-21_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
Regionstyrelsens Beslutsärenden
2 Rapportering om aktuell lägessituation: Patientsäkerhet kopplat till kapacitetsbristen för aktuella verksamheter inom Hälso- och sjukvården