Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 2020-09-17
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott_2020-09-17_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden
5 Verksamhetsplan Hjälpmedel Dalarna
6 Internkontrollplan Hjälpmedel Dalarna