Start Hjälp Åter
Patientnämnd 2020-09-16
Dagordning
  2020_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
Patientnämndens beslutsärenden
4 Delegeringsbestämmelser
5 Analysrapport patientnämndsärenden 2019, primärvård
6 Delårsrapport och uppföljning ISK 2020
7 Sammanträdesplan 2021
8 Verksamhetsplan och handlingsplan 2021
9 Internkontrollplan 2021