Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2020-09-03
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2020-09-03_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informationsärenden
1 Information
Anmälningsärende
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Regionala utvecklingsnämndens dialogärenden
4 Måldialog inför Verksamhetsplan 2021
Regionala utvecklingsnämndens beslutsärenden
5 Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport 2020
6 Redovisning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2020
7 Regionala utvecklingsnämndens sammanträdesplan 2021
8 Ny tidsplan för framtagande av regional utvecklingsstrategi
9 Svar på förslag om nya föreskrifter för väg 50, Dalarnas län
10 Svar på förslag till nya föreskrifter för väg 66, Dalarnas län
11 Svar på förslag till nya föreskrifter för väg 70, Dalarnas län
12 Beslut om flygplatsstrategi
13 Svar på skrivelse gällande plattform spår 3, Söderbärke
14 Beslut om samarbetet mellan Region Dalarna och Hubeiprovinsen i Kina
Regionstyrelsens beslutsärenden
15 Beslut om äskande av träbyggnadsstöd