Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2020-09-01
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2020-09-01_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
Kultur- och bildningdnämndens beslutsärenden
4 Delårsrapport 2020
5 Åtgärdsplan för budget i balans
6 Kommunala överenskommelser - Ludvika kommun, Orsa kommun
7 Kultur- och bildningsnämndens sammanträden 2021
8 Revidering av kultur- och bildningsnämndens delegeringsbestämmelser
9 Överflyttning av Nämndemannaföreningarnas bidrag från Central förvaltning till Kultur och bildningsförvaltningen