Start Hjälp Åter
Servicenämnden 2020-08-27
Dagordning
  Servicenämnden_2020-08-27_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Servicenämndens beslutsärenden
4 Delårsrapport Servicenämnden
5 Finansieringsmodell Regionservice
6 Sammanträdesdagar för Servicenämnden 2021