Start Hjälp Åter
Kostnämnden 2020-08-27
Dagordning
  Kostnämnden_2020-08-27_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Kostnämndens beslutsärenden
4 Delårsrapport - Nämnden för Kostsamverkan
5 Sammanträdesdagar för Kostnämnden 2021
6 Avveckling av mottagningskök Mora kommun