Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 2020-08-27
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott_2020-08-27_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden