Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2020-08-27
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2020-08-27_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden
2 SammanträdesplanHjälpmedelsnämnden Dalarna 2021
3 Delårsrapport Hjälpmedelsnämnden