Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2020-08-26
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2020-08-26_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
Dialogärenden
4 Riskanalys
Fastighetsnämndens beslutsärenden
5 Delårsrapport januari - juli 2020
6 Sammanträdesplan för Fastighetsnämnden 2021
Regionfullmäktiges beslutsärenden
7 Förvärv av fastighet Malung Västra Långstrand 12:5 i Malung/Sälen kommun
8 Godkännande av förslagshandling Falu lasarett, utbyggnad hus 09