Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens personalutskott 2020-08-26
Dagordning
  Regionstyrelsens personalutskott_2020-08-26_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Regionstyrelsens beslutsärenden
3 Svar på remiss av promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)
4 Pensionsavgift samt avgång med pension för födda 1953 och 1954 under åren 2020 - 2022.
5 Beslut om införande av bastjänstgöring (BT) för läkare vid Region Dalarna