Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2020-08-25
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2020-08-25_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Protokollsjustering
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Tandvårdsnämndens beslutsärenden
5 Delårsrapport 2020-07-31
6 Kompletterad redovisning Tandvårdshus Falun
7 Sammanträdesplan Tandvårdsnämnden 2021
8 Permanent stängning av filialer och flytt av medarbetare och utrustning till närliggande centralkliniker och filialer
9 Åtgärds- och Handlingsplan Ekonomi i balans