Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2020-07-07
Dagordning
  Regionstyrelsen_2020-07-07_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om att delta på sammanträdet på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Regionstyrelsens Beslutsärenden
5 Rekrytering av regiondirektör
6 Uppföljning av ärendet: Utlysning Covidforskning Region Dalarna