Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2020-06-18
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2020-06-18_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
4 Översyn av självkostnadspris för tillköp av trafik
5 Kollektivtrafik på järnväg - inriktning 2021-2030
6 Verksamhetsplan Kollektivtrafiknämnden 2020