Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2020-06-15
Dagordning
  Regionstyrelsen_2020-06-15_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
1 Egenavgift vid serologisk testning avseende covid-19
2 Utnämnande av vikarierande dataskyddsombud
Regionstyrelsens Beslutsärenden
3 Tecknande av nytt SUSSA samverkansavtal
4 Svar på remiss från Socialdepartementet: Delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning