Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2020-05-28
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2020-05-28_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden
4 Riktlinje tarmsköljning
5 Uppdaterad prislista