Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens personalutskott 2020-05-13
Dagordning
  Regionstyrelsens personalutskott_2020-05-13_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om att delta på sammanträdet på distans
2 Information
Personalutskottets beslutsärenden
3 Handlingsplan för långsiktig kompetensförsörjning
4 Uppdrag till personaldirektören att utreda inrättandet av ett bemanningscenter vid Region Dalarna