Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-05-12
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2020-05-12_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om att delta på distans
2 Närvarorätt för politiska sekreterare
3 Information
Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
5 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
6 Internkontrollplan 2020, Hälso- och sjukvård Dalarna
7 Svar på remiss från Socialdepartementet - En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6)
8 Svar på remiss: Tillfälliga föreskrifter om omfördelning av läkemedel mellan apotek
9 Svar på remiss från Läkemedelsverket: Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel