Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2020-05-08
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2020-05-08_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Protokollsjustering
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Tandvårdsnämndens beslutsärenden
5 Särredovisning 2019
6 Tandvårdshus Falun
7 Konceptbeskrivning Akademisk Tandhälsocentral Falun