Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2020-05-07
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2020-05-07_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
5 Kollektivtrafik på järnväg – inriktning 2021-2030
6 Nytt trafikpaket i Siljansstråket och Västerdalarna
7 Svar på initiativärende: Förslag till ny busslinje Vansbro-Mora
Regionfullmäktiges beslutsärenden
8 Allmänna resevillkor för linjetrafik och flextrafik