Start Hjälp Åter
Servicenämnden 2020-05-05
Dagordning
  Servicenämnden_2020-05-05_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Kostförsörjningsutredning för Region Dalarna