Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2020-03-27
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2020-03-27_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informationsärenden
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Regionala utvecklingsnämndens beslutsärenden
4 Verksamhetsberättelse 2019
5 Rapport intern styrning och kontroll regionala utvecklingsnämnden 2019
6 Omcertifiering av teknikcollage Dalarna
7 GNIST - Geologiskt arv i naturbaserad innovation
8 Projekt Skogsjobb i gränslandet
Regionstyrelsens beslutsärenden
9 Svar på skrivelse från Nedre Dalälvens Intresseförening (NEDAB) om myggbekämpning
Regionfullmäktiges beslutsärenden
10 Svar på motion från Abbe Ronsten (S) Skapa ett regionalt industriråd - för trygga jobb och en stark industri i Dalarna