Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens personalutskott 2020-03-18
Dagordning
  Personalutskott_2020-03-18_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Regionfullmäktiges beslutsärenden
2 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) med fler: Inför 6 timmars arbetsdag 30 timmars arbetsvecka på försök på två enheter i Region Dalarna
3 Svar på motion från Mats Nordberg (SD) om att tillhandahålla bostäder för nyanställda i bristyrken
Personalutskottets beslutsärenden
4 Utredningsuppdrag: Översyn av praktikplatsersättning i VFU