Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2020-03-13
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2020-03-13_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälningsärenden
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
3 Svar på revisionsrapport Granskning av avtalskontroll i Kollektivtrafiken
4 Verksamhetsberättelse 2019
5 Rapport om Intern styrning och kontroll 2019, Kollektivtrafikförvaltningen
6 Utökning av tågtrafik mellan Morastrand och Borlänge till T21
7 PM Förslag till utbudsförändring Vad och Söderbärke T21
8 Sommarlovskort för skolungdomar 7-19 år