Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2020-03-12
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2020-03-12_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Protokollsjustering
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Tandvårdsnämndens beslutsärenden
5 Valfrihetssystem inom barn- och ungdomstandvård enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
6 Bokslut 2019
7 Intern styrning och kontroll 2019 - uppföljning
8 Utredning klinikstruktur för Folktandvården Dalarna
9 Utredning särskilja beställare och utförare
10 Utredning om Folkhälsofunktion i Dalarna