Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2020-03-09
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2020-03-09_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informations- och anmälningsärenden
1 Information
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Övriga beslutsärenden
4 Slutlig budgetram 2020
5 Verksamhetsberättelse 2019
6 Internkontroll rapport 2019
7 Fördelning av projektstöd 2020
8 Beslut om avveckling av Fornby folkhögskolas filialverksamhet i Ludvika
9 Verksamheternas uppdragsöverenskommelser 2020
10 Kommunala överenskommelser (Mora kommun och Falu kommun)
11 Bröderna Molanders stipendium - utdelning 2019
Beslutsärenden till Regionstyrelsen
12 Avsiktsförklaring mellan Region Dalarna, Stiftelsen Musik i Dalarna och Falu kommun avseende Kristinehallen
Beslutsärenden till Regionfullmäktige
13 Svar på motion från Johan Persson (SD) om att införa ett kulturarvsstipendium i Region Dalarna