Start Hjälp Åter
Patientnämnd 2020-03-09
Dagordning
  Patientnämnd_2020-03-09_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
2 Föregående protokoll
Informationsärenden
3 Ekonomisk redovisning
4 Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet
5 Redogörelse till IVO över patientnämndsverksamhet
6 Anställningsprövning
7 Information om regelverk
8 Arvodesreglementet
9 Statistik under perioden
10 Presentation av exempelärenden
11 Informationsinsatser
12 Deltagande vid utbildningar, konferenser och studiebesök
13 Rapportering från ledamöter
Anmälningsärenden
14 Anmälningsärenden
15 Delegeringsbeslut
16 Övriga frågor