Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2020-03-04
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2020-03-04_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Verksamhetsberättelse 2019
8 Uppföljning av Energiplan 2018-2030 och energiincitament, 2019
9 Träbyggnadsstrategi
10 Falu lasarett, Ombyggnad för ortopedkliniken, godkännande av förslagshandling
11 Projekten Mora lasarett, ny vårdcentral, habilitering mm samt ny mottagningsstation, reservkraft, igångsättningsbeslut.