Start Hjälp Åter
Kostnämnden 2020-03-04
Dagordning
  Kostnämnden_2020-03-04_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Verksamhetsberättelse 2019 Kostnämnden
8 Intern styrning och kontroll 2019 Kostnämnden