Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-02-19
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2020-02-19_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Närvarorätt för politiska sekreterare
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
5 Svar på öppen remiss från SKR: Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp gällande höftledsartros, Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), kritisk benischemi, reumatoid artrit, schizofreni -förstagångsinsjuknande, sepsis, stroke och TIA
6 Svar på remisser från Socialstyrelsen gällande ändringar i PKU-föreskrifter och screening för X-ALD för nyfödda pojkar
7 Verksamhetsberättelse Hälso- och sjukvård Dalarna 2019
8 Verksamhetsberättelse 2019, Hörsel och Syn
9 Uppföljning av internkontrollplan 2019, Hälso- och sjukvård Dalarna
10 Uppföljning av internkontrollplan 2019 Hörsel och Syn
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
11 Svar på motion från Inge Östlund (SD) om att återinföra distriktssköterskemottagningarna i Furudal, Horndal och Grängesberg