Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2020-02-06
Dagordning
  Dagordning_Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2020-02-06.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informations- och anmälningsärenden
1 Information
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
4 Uppföljning av internkontrollplan 2019
5 Bokslut och verksamhetsberättelse