Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 2020-01-23
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott_2020-01-23_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informations- och anmälningsärenden
1 Information
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden