Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens personalutskott 2020-01-22
Dagordning
  Personalutskott_2020-01-22_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Regionfullmäktiges beslutsärenden
2 Svar på motion från Marie Jakobsson (SD) - Om Förskola/nattis på sjukhusområde
Regionstyrelsens beslutsärenden
3 Hemställan om att överta pensionsåtgärd