Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens personalutskott 2019-12-12
Dagordning
  Personalutskott_2019-12-12_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Personalutskottets beslutsärenden
1 Anställning av ekonomidirektör