Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2019-12-12
Dagordning
  Dagordning_Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2019-12-12.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informations- och anmälningsärenden
1 Information
Beslutsärenden
2 Verksamhetsplan 2020
3 Internkontrollplan 2020
4 Budget 2020 Hjälpmedelsnämnden Dalarna
5 Budgetövreskott 2019