Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2019-12-11
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2019-12-11_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informationsärenden
1 Upprop och val av justeringsperson
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälan av delegeringsbeslut
4 Övriga anmälningsärenden
Regionala utvecklingsnämndens dialogärenden
5 Ställningstagande om partnerskapssamverkan
Regionala utvecklingsnämndens beslutsärenden
6 Regionala utvecklingsnämndens driftsbudgetramar 2020
7 Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2020
8 Överföring av värdskapet för Central Sweden till Region Örebro län
9 Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2020
10 Riktlinjer företagsstöd 2020
11 Energikontor Dalarna - ändrad styrning