Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2019-12-04
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2019-12-04_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Godkännande av dagordning
Informations- och anmälningsärenden
2 Information
3 Anmälan av delegeringsbeslut
4 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
5 Budget 2020
6 Folkrörelseberedningens budget 2020
7 Folkrörelseberedningens förslag på fördelning till ideella, idéburna organisationer, funktionshinderorganisationer samt politiska ungdomsförbund 2020
8 Verksamhetsplan 2020
9 Reviderad beräkning av rörelsedrivna folkhögskolors bidrag f r o m 2020
10 Kommunala överenskommelser
11 Internkontroll plan 2020
12 Slutrapport: Arkitektur, form och design - att göra verkstad och skapa struktur i Dalarna
13 Fördelning ur Stiftelsen Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags stipendiefond 2019
14 Revidering av kultur- och bildningsnämndens sammanträdesplan 2020