Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens personalutskott 2019-12-04
Dagordning
  Regionstyrelsens Personalutskott_2019-12-04_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Personalutskottets beslutsärenden
2 Anställning av IT-direktör för Region Dalarna
3 Anställning av Personaldirektör (HR-direktör)