Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2019-12-03
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2019-12-03_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Protokollsjustering
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Tandvårdsnämndens beslutsärenden
5 Verksamhetsplan 2020-2022
6 Budget 2020
7 Tandvårdsnämndens plan för intern styrning och kontroll 2020