Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2019-11-27
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2019-11-27_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Fastställande av Policy
8 Strategi- och verksamhetsplan
9 Budget 2020
10 Kalkylränta 2020
11 Delegeringsbestämmelser
12 Internkontroll 2019, uppföljning
13 Internkontroll 2020, plan
14 Mix av miljömärkt el inför 2020
15 Parkeringsstrategi, uppföljning
16 Sammanträdesplan 2020, revidering