Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2019-11-06
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2019-11-06_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
2 Sammanträdesplan för Kollektivtrafikförvaltningen 2020
3 SJ-avtal, uppsagt för omförhandling
4 Ändrad viljeinriktning för fortsatt arbete kring effektiviseringar i linjetrafiken.
Regionfullmäktiges beslutsärenden
5 Prisjustering Kollektivtrafik